Home

veľkoplošná obrazovka , akcia Nitra Autosalón 03. - 06.10.2013

A/ Ponuka reklamných 10 sekundových spotov , opakujúcich sa v slučke.

Jeden reklamný spot je v cene 2 EUR, grafiku vyrobíme zdarma.

 

 

 

Reklamné spoty budeme vysielať počas akcie autosalónu , t.j. štyri dni.

 

B/ Reklamný banner  (VIP parter) nad obrazovkou , rozmer 9 x 1 meter v cene 350 EUR, grafiku vyrobíme zdarma.

Reklamný banner bude umiestnený nad obrazovkou počas akcie autosalónu, t.j. štyri dni

 

 

 

V roku 2012 , 110 tis. návštevnosť.